Изложби

Семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ - лекция на Татяна Димитрова

Семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ - лекция на Татяна Димитрова


 

Семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ

Ръководител: проф. Ирина Генова

 

 

 

Тема:  Музеи за съвременно изкуство в Австралия - актуални практики.

 

Лектор: д-р Татяна Димитрова

 

 

 

 

11 март, вторник, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Д-р Татяна Димитрова е изкуствовед, художествен критик и куратор. Основните й изследвания са в областта на модерното изкуство в България. Автор е на книгите "Иван Ненов" (С. 1998), "Изкуството в България през 1920-те години: модернизъм и национална идея", в съавторство с И. Генова (С. 2002), "Художници евреи в България" (С. 2002), "120 години българско изкуство: съюзи, дружества и групи", в авторски колектив (С. 2012), на многобройни статии в специализирани периодични издания. Между 1999 и 2010 живее в Сидни, Австралия.

 

 

 

Тема на семинара ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ за академичната 2013 / 2014 г. е:

Художественият музей днес и неговите публики