За галерията

Кои сме ние

Статут:

УниАрт е единствената по рода си университетска галерия, създадена с решение на Настоятеството на НБУ и открита  през 2012 година. Галерията се финансира от Фонд "Божидар Данев", Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ, чрез външни проекти и дарителства.

 

Управление:

Галерия "УниАрт" се управлява от Управителен съвет, назначен от Председателя на Настоятелството на Нов български университет. Първите съпредседатели на Управителния съвет на галерията са д-р Божидар Данев и д-р Георги Текев.

 

Управителен съвет на галерия "УниАрт":

Д-р Георги Текев - съпредседател на Управителния съвет на галерия "УниАрт" и изпълнителен директор на НБУ;

Д-р Анжела Данева - съпредседател на УС и директор на Център "Българо-европейски културни диалози" в НБУ;

Доц. д-р Ружа Маринска - Историк на изкуството, бивш директор на Националната галерия в София и дългогодишен преподавател в НБУ;

Доц. д-р Валентина Ганева-Маразова - Историк на изкуството, директор на департамент "Изкуствознание и история на културата" в НБУ;

Проф. д-р Стоян Сгурев - Социолог от Stanford University и преподавател по Артмениджмънт в ESSEC Business School в Париж;

Д-р Владимир Димитров - Историк на изкуството, зам. ректор по учебната част в НБУ;

Д-р Христо Чукурлиев - Директор на Централна университетска администрация и член на Настоятелството на НБУ.


Екип на галерията:

Д-р Анжела Данева, Център "Българо-европейски културни диалози", методически ръководител на галерия "УниАрт".

Добромира Терпешева и Росена Иванова - уредници. Уредниците отговарят за дейността на галерията и се назначават от Изпълнителния директор на НБУ.

Като част от екипа на "УниАрт" работят също: Информационен отдел на НБУ, Издателство на НБУ, звено  "Публични лекции и събития", Уеб студиото на НБУ, Техническият отдел на НБУ и др.