За галерията

История

Галерия „УниАрт” на Нов български университет е открита на 19 май 2012 г. в Европейската нощ на музеите и галериите в гр. София. Голямата част от колекциите са дарение от семейството на д-р Божидар Данев, дългогодишен изпълнителен председател на Българска стопанска камара, член на Настоятелството на Нов български университет от 1994 г. и негов зам.-председател в периода 1994 – 2011 година.

В България не е практика висши училища да разполагат със собствена колекция и галерия и в този смисъл „УниАрт” е единственото по рода си университетско изложбено пространство. В галерията гостите и студентите на НБУ могат да разгледат образци на европейската класика и старите майстори, произведения на съвременни български автори, да разработват свои проекти, да посещават семинари, да имат стажове и практики. Тук се провеждат разнообразни събития с академичен и културен характер – изложби, лекции, дипломни защити, литературни четения, представяния на книги, майсторски класове и камерни концерти, специални образователни програми.

Колекциите на галерия „УниАрт” са обособени в направление "Европейско изкуство", с колекция от живописни образци от 16-19 век и направление "Българско изкуство".

Направление „Европейско изкуство” съдържа колекция живописни произведения на холандски и фламандски художници, които представят жанровия спектър на изкуството от този период.

Направление „Българско изкуство” е съставено от живопис, графика и скулптура. В колекция "Живопис" намират място сбирката от картини на Иван Кирков (1932-2010) и колекция произведения на Генко Генков (1923-2006), произведения от Иван Ненов (1902-1997) и други значими за българската история на изкуството автори.

Колекция "Българска скулптура" събира авторите Димитър Казаков – Нерон, Павел Койчев, Валентин Старчев, Стефан Лютаков, Емил Попов и други.

Графиката е представена от произведения на художника Милко Божков.

Към колекциите на галерия УниАрт