Изследвания

Sine Cerere et Baccho friget Venus

Sine Cerere et Baccho friget Venus




Sine Cerere et Baccho friget Venus


Ирина Генова

 

 

 

Наблюдения върху състоянието на картината Sine Cerere et Baccho friget Venus


Младост Вълкова

 

 

 

сп. Следва, бр. 28 / 2013,

с. 126-129