Изложби

ARTCYCLE. 30 години театрално изкуство в НБУ

ARTCYCLE. 30 години театрално изкуство в НБУ


ARTCYCLE е интерактивна документална изложба посветена на 30-годишнината от основаването на НБУ и чества един от първите му департаменти – „Театър“. Тя проследява и представя дългогодишната театрална дейност на НБУ – реализирани спектакли, участия в международни фестивали, награди и други постижения. За създаването на всеки експонат са използвани декори, костюми, реквизит, визуални и информационни материали както и документи от различни спектакли, събития и инициативи от репертоара на Университетски театър НБУ. Материалите и съдържанието преминават през цикъла: RECYCLE – UPCYCLE – ARTCYCLE. Всеки обект на изложбата е съпътстван от информационна табела или QR код, представящи спектаклите и събитията, от които са използвани материали. Експонатите и инициативите, включени в изложбата, са разположени в различни вътрешни и външни пространства на НБУ. Част от тях имат предимно информативен характер, други въздействат на сетивата, а трети приканват зрителя към акция и отварят нови хоризонти за бъдещи артистични проекти. Със своите 19 обекта ARTCYCLE осветява различни моменти от 30-годишната история на театралното изкуство в НБУ.