Изложби

2015.11.

2015.11. "Бяла магия" на Константин Павлов и Иван Андонов


 

Департамент "Нова българистика"

Департамент "Кино, реклама и шоубизнес"

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУДЕПАРТАМЕНТЕН СЕМИНАР

 

"БЯЛА МАГИЯ" НА КОНСТАНТИН ПАВЛОВ И ИВАН АНДОНОВ

 

 

 

Водещи:

доц. д-р Светла Христова, доц. д-р Йордан Ефтимов

 

 

 

 

 

17 ноември, 16:20 часа

галерия УниАрт