Новини и събития

 Семинар „Разговори за българската култура ad hoc” Семинар „Разговори за българската култура ad hoc”

Семинар „Разговори за българската култура ad hoc” Семинар „Разговори за българската култура ad hoc”


На 17.01.2018 г. от 18:00 ч. в галерия УниАрт ще се срещнем с Копринка Червенкова, главен редактор на в. „Култура”, в рамките на семинара „Разговори за българската култура ad hoc. Интелектуалци за социализма и постсоциализма”.

Семинарът е част от проекта „Жива памет. Интелектуалци за социализма и постсоциализма” към Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Целта е чрез разкази на избрани представители на българския културен и научен елит да се обогати представата за духовния живот в годините на социализма и постсоциализма.

Без съмнение, погледът на дългогодишния главен редактор на вестник „Култура”, най-авторитетният специализиран седмичник, ще е съществен принос в изпълнение на целите на проекта.

Копринка Червенкова е редактор във в. «Народна култура» от 1975 г., главен редактор на в. «Култура» от 1990 г. до днес. Един от основателите на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството (1988 г.), участник в известната закуска на дисидентите при френския президент Франсоа Митеран (1989 г.), изключена от БКП през същата година. Както чрез в. «Култура», така и чрез изявите си в различни медии, тя изразява активна гражданска позиция.