Новини и събития

„Старите, младите и новото. „Разногласието“ на поетите в ГДР: три случая“

„Старите, младите и новото. „Разногласието“ на поетите в ГДР: три случая“


На 12.06. от 16:20 часа в галерия "УниАрт" ще се проведе

Международен научен семинар

„ДВЕТЕ ЛИЦА НА ПИСАТЕЛЯ:

Персонални казуси в източноевропейските литератури“

 

Публична лекция на тема:

„Старите, младите  и новото. „Разногласието“ на поетите в ГДР: три случая“

 

Лектор: проф. д.н. Майа Фратева – Разбойникова

Водещ: доц. Пламен Дойнов, д.н.

 

Международният научен семинар „Двете лица на писателя: Персонални казуси в източноевропейските литератури“ има за цел да представи процесите на сложно и противоречиво формиране на нов тип писател в СССР и в страните, попаднали под съветско влияние след Втората световна война.

Лекциите и дискусиите след тях представят отделни случаи с писатели, които се опитват да съчетаят външната лоялност към комунистическия режим с относително автономно творчество и езиково поведение, с колебания и напрежения да бъдат коректни граждани на „социалистическата държава“, но и да останат създатели на качествена литература. Някои от тях в рамките на своето творчество редуват произведения, вписващи се в доктрината на социалистическия реализъм с други произведения, които принадлежат към сектора на алтернативната и дори опозиционна литература. Именно описанието, проучването и разбирането на тези „две лица“ на писателя стоят в сърцевината на проекта. На фокус ще бъдат поставени автори от литературите на СССР, България, Украйна, Унгария, Полша, Румъния, ГДР, Чехословакия.

Лекцията е посветена на творчеството на трима автори, създавали поезия в бившата Германска демократична република – Йоханес Бобровски (1917-1965), Гюнтер Кунерт (1929) и Фолкер Браун (1939).