Новини и събития

Цикъл лекции за художника Златю Бояджиев

Цикъл лекции за художника Златю Бояджиев


Цикъл от три лекции за художника Златю Бояджиев (с физическо и виртуално Zoom присъствие)

 

11 декември 2023 г., 16.20-17.50 ч., галерия УниАрт, НБУ 
Златю Бояджиев: пораженията на инсулта
 
Лекцията ще представи пораженията от инсулта върху невро-психичните функции на художника, как пораженията се отразяват на работата на двете мозъчни хемисфери и как художникът успява да ги компенсира донякъде. Ще бъдат представени процесът и степента на възстановяване, както и новото начало - рисуването с лявата ръка.
(с физическо и виртуално присъствие през Zoom)
 
13 декември 2023 г., 16.20-17.50 ч., галерия УниАрт, НБУ
Златю Бояджиев: да рисуваш с половината от мозъка си
 
В лекцията ще бъде направено сравнение и анализ на стила, техниките, колорита и други елементи на живописното изпълнение в творбите от двата периода в творчеството на Златю Бояджиев. Сравнителният анализ ще бъде основание да се направят заключения в кои елементи на художническата работа участва дясната и в кои – лявата мозъчна хемисфера (чиято по-голяма част Златю е загубил). Ще бъдат представени основания да се говори за три, а не за два периода в неговото творчество
(с физическо и виртуално присъствие през Zoom)
 
 
17 декември 2023 г., неделя, 14.00-18.00 ч., Национална галерия - Дворецът 
Двамата Златювци: преди и след инсулта. Невъзможните фалшификати

Семинар в залите на Националната галерия, където е разположена изложбата „Послания“, посветена на 120-тата годишнина от рождението на Златю Бояджиев. Пред оригиналните произведения на художника, които ще бъдат използвани като примери, ще бъде представено практическото проявление на някои основни тези, обсъждани в първите две лекции: в кои елементи на художническата работа участва дясната и в кои – лявата хемисфера, кои елементи Златю не е в състояние да пресъздава след инсулта, когато е загубил по-голямата част от лявата си мозъчна хемисфера. Ще се демонстрират някои особености, които могат да послужат за разпознаване на евентуални фалшификати на Златю Бояджиев. Фалшификатите на Златю са много, но те само повърхностно приличат на творбите му от леворъкия период, защото фалшификаторът, който има налични две пълноценни мозъчни хемисфери, не е способен да пресъздаде липсата на специфичните умения на Златю Бояджиев след инсулта.
(само с физическо присъствие)
 

Организатори:
Център Българо-европейски културни диалози, Нов български университет
Галерия УниАрт, Нов български университет

Лектор:
гл. ас. д-р Росица Гичева-Меймари
член на Център "Българо-европейски културни диалози"
и секция "Изкуствознание и история на културата" в Нов български университет

Цикълът лекции е посветен на светлата памет на доцент Ружа Маринска (1944-2022), Учител и Вдъхновител