Христос в дома на Марта и Мария

Христос в дома на Марта и Мария

 

Марта и Мария са сестрите на Лазар (чудото с възкресението на Лазар). Те посрещат Иисус в своя дом и, докато Мария слуша словата му, Марта се суети в приготвянето на трапезата. Но Христос казва, че добрата част е истинното слово – духовната храна, а не храната за тялото.
В епохите на Ренесанса и на Барока представянето на тази сцена е широко разпространено.
Наративната основа е претекст за включване на натюрморти, в които рибите са елемент, предпочитан заради символната си натовареност.

Евангелие от Лука, глава 10
38. И както вървяха, Той влезе в едно село; една жена, на име Марта, Го прие у дома си.
39. Тя имаше сестра, на име Мария, която седна при нозете на Иисуса и слушаше речта му.
40. А Марта се улиса в голяма шетня и, като пристъпи, рече: Господи, небрежиш ли, дето сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи й, прочее, да ми помогне.
41. Иисус й отговори и рече: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща,
42. а пък едно е само потребно. И Мария избра добрата част, която няма да й се отнеме.