Изложби

ФАЛШИВО СЪБУЖДАНЕ

ФАЛШИВО СЪБУЖДАНЕ


Откриване: 21.04.2022, 18:00 ч.

 

вълна, вата, глина, сизал, фибран 

Човешката алчност, парите, властта и социалната ангажираност са тема на арт инсталацията „Фалшиво събуждане“. Работата разглежда човека, сънуващ осъзнат сън (англ. Lucid dreaming). Сънуващият обаче играе роля на обикновен наблюдател в несъществуващ свят, докато в реалния той бездейства. Основни елементи на инсталацията са захарният памук, мрежестите торби и човекът – алюзии за свят, в който индивидът е само страничен наблюдател.

Захарният памук.

Ненаситността е проява на човешката природа. Захарният памук е препратка към човешката суетност – алчността, парите и всичко онова, което искаме да имаме, но, когато получим, се топи като захар. Ще продължим ли да спим?

Мрежестите торби.

Малко си спомням за тези торби от едно време. Т.нар. социалистическа торбичка, популярна в България през ХХ век и създадена, за да събира обемно количество продукти, но използвана във време, когато магазините са празни.

Човекът.

Ситуираните в центъра на пространството фигури, нагърбили се с пълни торби, са онези, които имат много, но не могат да скрият нищо.

Въпросите, които творбата цели да зададе са:

Какво правя аз, за да променя онова, което не ми харесва? Ангажиран ли съм? Действам ли в посока, в която развивам и помагам не само на себе си, но и на други?

Всяка малка постъпка има стойност.

Недей да спиш, действай!