Изложби

Учредяване на клуб

Учредяване на клуб "Приятелите на Италия"


 

 

Департамент "Романистика и Германистика"

 

 

 

 

Учредяване на клуб

ПРИЯТЕЛИТЕ НА ИТАЛИЯ

 

 

 

Гост-лектор: проф. Джузепе Дел Агата

Модератор: доц. д-р Нели Раданова

 

 

 

 

23 април, 18:00 часа

галерия УниАрт