Изложби

Учредяване на Ученически клуб за наука и култура

Учредяване на Ученически клуб за наука и култура


 

Нов български университет
Българска асоциация на частните училища (БАЧУ)

 

 

 

 

 

Учредяване на

УЧЕНИЧЕСКИ КЛУБ ЗА НАУКА И КУЛТУРА

 

и публична лекция

"ОБРАЗЪТ НА СВЕТА СПОРЕД ДРЕВНИЯ ЕГИПТЯНИН"

 

 

 

 

 

Лектор: проф. Сергей Игнатов, д.н.

 

Модератори: г-жа Милка Славчева (председател на БАЧУ),

гл. ас. д-р Емил Бузов (НБУ)

 

 

 

 

29 октомври, 11:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

Създаването на Ученически клуб за наука и култура към БАЧУ и НБУ с участието на ученици, преподаватели, докторанти и студенти от НБУ е част от програмата за изпълнение на на Меморандум за сътрудничество между Нов български университет и Българска асоциация на частните училища. Клубът може да има 4 сесии годишно и да бъде мобилен – всяка сбирка да се провежда в различно училище или в НБУ. Всяка от сесиите ще е в различно научно направление и лектор – представител на академичния състав на Нов български университет. Организаторите си поставят за цел да запознават учениците с различни сфери на науката и изкуствата, да създадат предпоставки за развитие на научен интерес и общи проекти между ученици от училищата, членове на БАЧУ, и студенти на НБУ, както и между преподаватели от висшето и училищното образование.

 

Учредяването на Ученически клуб за наука и изкуства ще бъде направено с първа тема в областта на Египтологията. Проф. Сергей Игнатов, д.н. поддържа дългогодишни отношения с училищата от българската образователна система, има преподавателски опит с ученици от Националната гимназия по древни езици и култури, а от началото на 2014 г. организира и провежда Клуб по египтология към НБУ.

 

Проф. Игнатов е египтолог, научните му интереси са в сферата на лингвистика, история и религия на Древен Египет. Професионалната му кариера преминава през СУ “Св. Климент Охридски”, където е последователно лектор (от 1985 г.), асистент (от 1991 г.) и доцент (от 1996 г.). В Нов български университет е ръководител на департамент “Средиземноморски и източни изследвания” (от 1998 г.) и декан на Бакалавърски факултет (от 1999 г.). Доктор по история на Санкт-Петербургския университет,  юни 1994 г. и доктор на историческите науки, юни 2009 г. Създател и директор на Български институт по Египтология към НБУ от 2006 г. Автор е на книгите “Морфология на класическия Египет”,  “Мъдростта на древните египтяни”, “Египет на фараоните”,  “Папирусът не расте на скала” и “The Body of God”.