Училище

Училище

 

"На дъската в дълбокия план има нечетлив текст.
Горе, ляво, върху табло – надпис Еuropa.

Картината представлява интерес с представената тема. През 18. век, в епохата на Просвещението, възпитанието и образованието на децата и младежите са широко обсъждани в обществото.
Многобройни са примерите на композиции с момичета и момчета, които се обучават – четат, пишат, рисуват, свирят на музикален инструмент. училището е сравнително рядка тема."