Новини и събития

Университетският музей като публично пространство и образователна среда

Университетският музей като публично пространство и образователна среда


"Вторник на ъгъла. Разговори за култура и изкуство" е дискусионен формат, иницииран от Център "Българо-европейски културни диалози" и Галерия "УниАрт", провеждан в новооткритото пространство "НБУ в ЦЕНТЪРа". 
 
"Защо и как една художествена експозиция може да се използва в обучението по различни специалности?"

"С какви средства и методи художествената творба се разкрива като първоизточник и културен документ?"

"Как диалогичният подход в галерията може да изгради нови познания, да открие нови смисли и да изплете мрежа от преживявания, социални отношения и контексти?"
 
На тези и други въпроси е посветена дискусията с Лиляна Милкова и Тодор Петев в новото издание на поредицата.
 
Гледайте дискусията онлайн на Фейсбук страницата на Галерия "УниАрт".
Задайте своите въпроси на страницата на събитието тук или участвайте присъствено като запазите своето място в ЦентърА на е-мейл uniart@nbu.bg! 
 
Лиляна Милкова има докторат по история на изкуството и e ръководител на Отдел "Образование" на Художествената галерия на Университета Йейл в САЩ. Д-р Милкова е с многогодишен опит в развиване на ефективната образователна роля на музея: създава интердисциплинарни изложби с преподаватели и студенти; интегрира ресурсите на галерията в учебните програми за ученици и студенти от различни специалности; провежда обучения на студенти за работа в галерията; изготвя инструменти за изследване и дългосрочна оценка на образователните програми.
 
Тодор Петев е един от създателите на Фондация "Моят музей", чиято мисия е да подпомогне музеите и галериите в скъсяване на дистанцията с публиките и изграждане на пълнокръвни и смислени връзки с обществото. Има опит като начален учител, университетски преподавател и музеен специалист. Работи върху приложни аспекти на комуникация на културното наследство.