Изложби

Удостояване със званието

Удостояване със званието "Почетен професор на НБУ" на професор Пеньо Столаров


Департамент „Архитектура“

ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ

по удостояването със званието "Почетен професор на Нов български университет"

 

на проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров

 

 

 

 

 

Водещ:
доц. д-р арх. Георги Георгиев, ръководител на департамент „Архитектура“

Академично слово на почетен професор проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров на тема:
„За образованието на бъдещите архитекти“14 декември, 14:00 часа

галерия УниАрт


Проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров се дипломира като архитект в Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, защитава докторат в Bauhaus-Universität Weimar, където започва и научно-преподавателската си кариера. Преподава в УАСГ – София, както и в Universities of Applied Sciences – Stuttgart и Leipzig. Професор e в департамент „Архитектура“ на Нов български университет, където преподава от 2011 г. От 2002 г. е visiting professor на Международната академия по архитектура (IАА). От 1992 г. е член на DOCOMOMO International към ICOMOS, като през 1994 г. инициира създаването на българската секция на организацията. Член е на Съюза на архитектите в България, член на Камарата на архитектите в България и на Камарата на архитектите в Германия и асоцииран член на Съюза на българските художници – секция „Монументални изкуства“. Научните изследвания на Пеньо Столаров в областта на архитектурните конструкции са международно признати и патентовани в Германия, България и САЩ. Прототипите на дизайнерските му разработки са представяни на международни изложения. Неговото творчество като архитект и дизайнер е цитирано и отразено в професионалните издания. Като част от екипа на НБУ Пеньо Столаров създава Академично архитектурно ателие, чиято цел е да срещне студентите по архитектура с високите нива на професионализма в архитектурата.