Изследвания

Техника и състояние на една картина

Техника и състояние на една картина


Картината „Обрезание Христово“, или „Сретение“, е част от колекцията на семейство Даневи, експонирана в галерия „УниАрт“ на Нов български университет . Въз основа на запазената бележка от обратната страна на картината тя е атрибуирана като дело на Питер-Йозеф Ферхаген (1728 – 1811), един от последните представители на фламандската школа през XVIII и началото на XIX в.

Плодовитият и харесван навремето художник е изпаднал задълго в забвение и неговата биография не е сред най-популярните, имайки предвид големите имена на художниците от предходния XVII в., независимо че самият той е представян за следовник на Питер-Паул Рубенс. Благодарение на запазените картини в католическите църкви и в музеите на Белгия, както и на опита на някои от по-старите автори да възкресят името му разполагаме с не малко подробности около неговия интересен творчески път. За припомняне на името му, живота и неговото творчество допринасят и неколкократно организираните изложби, съпроводени с издаването на каталози.

Пълният текст на статията четете на с. 57 – 61  в печатното издание на списание „Следва“, брой 35.