Изложби

Стъклена и звукова магия

Стъклена и звукова магия


НоВ дЕтСкИ уНиВеРсИтЕт, заедно с департамент Музика и гост-пианист Марио Ангелов ще посрещнат екипа на Международно биенале на стъклото. По време на занятията ще отговорим на въпросите какви са физичните и оптични свойства на стъклото и има ли инструменти, направени от стъкло.