Автори

Стефан Лютаков (1955)

Стефан Лютаков (1955)


1955 – Роден в гр. Пазарджик.
1974 – Завършва Средното художествено училище
зa изящни изкуства „Илия Петров“ в София.
1980 – Завършва специалност „Скулптура“
във ВТУ „Св. св. Кирил и Методи“, Велико Търново.
1985 – Член на Съюза на художниците в България.
От 1990 г. преподава „Скулптура“
във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методи“, Велико Търново.
2007 – Ръководител на катедра „Скулптура“
на ФИИ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методи“, Велико Търново.
В творческата си биография Стефан Лютаков има над дваде-
сет самостоятелни изложби у нас и в чужбина, както и много-
бройни участия в представителни форуми в България, Китай,
Унгария, Румъния, Германия, Австрия и др. Негови произведе-
ния са притежание на Националната художествена галерия,
Софийската градска художествена галерия, на частни колекции
в България и чужбина – Франция, САЩ, Швейцария, Полша,
Австрия, колекция „Петер Лудвиг“ (Германия),
колекция „Хуго Вутен“ (Белгия), etc.