Новини и събития

Статия в

Статия в "Култура" за семинара "Визуалният образ"


 

"Семинарът Визуалният образ съзадава платформа, където разговорите за (съвременното) изкуство могат да продължат в посока на неговото теоретизиране и категоризиране, отчитайки вече и философските аспекти, и необходимостта от институционализирани грижи..."

 

 

Статия на д-р Румяна Александрова в последния брой на вестник "Култура"