Изложби

Среща-разговор с Георги Мишев

Среща-разговор с Георги Мишев


 

Департамент „Нова българистика“
Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“

 

 

 

 

 

 

СРЕЩА-РАЗГОВОР

 

с големия български писател и сценарист Георги Мишев

 

 

 

В рамките на междудепартаментния семинар

 

"Неведоми пътища между литературата и киното"

 

 

 

 

Водещи:
доц. д-р Светла Христова
доц. д-р Йордан Ефтимов


Модератор:
доц. д-р Йордан Ефтимов


Участници:
проф. Михаил Неделчев, проф. Георги Фотев, доц. д-р Пламен Дойнов, гл. ас. д-р Мария Огойска и други.

 

 

 

 

 

 

24 ноември, 16:20 часа

галерия УниАрт