Изложби

Сонатна вечер

Сонатна вечер


 

Департамент "Музика"

 

 

 

 

 

СОНАТНА ВЕЧЕР

 

в изпълнение на:

Веселин Димитров (цигулка) и Нона Кринчева (пиано)

 

 

 

В програмата: Шуберт, Дебюси, Прокофиев

 

 

 

16 февруари, 18:30 часа

галерия УниАрт

 

 

 

Сонатите, които ще бъдат изпълнени в концертната програма, са работени както с проф. Марио Хосен, така и с много изтъкнати педагози, провели майсторски класове в Нов български университет. Веселин Димитров е курсист в департамент „Музика“ на Нов български университет в класа по цигулка на проф. Марио Хосен. Нона Кринчева е хоноруван корепетитор в департамент „Музика“.