Изложби

Семинар „Разговори за българската култура Ad hoc“  - 17 март

Семинар „Разговори за българската култура Ad hoc“ - 17 март


 

Департамент "Изкуствознание и история на културата"

 

 

 

 

 

 

Семинар

Разговори за българската култура Ad hoc

Тема: ИЗКУСТВО ЗА ПРОМЯНА - КРИТИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

 

 

 

Водещ: доц. д-р Наталия Христова

 

Лектори:

доц. д-р Боян Манчев (НБУ),  
д-р Мария Василева (СГХГ), 
Лъчезар Бояджиев (ИСИ - София)  

 

 

 

 

17 март, галерия УниАрт

18:00 часа

 

 

 

Семинарът има за цел да дискутира актуални теми на българската култура, които ангажират не само професионалните общности, а и голяма част от българските граждани.