Изложби

Семинар „Разговори за българската култура Ad hoc“

Семинар „Разговори за българската култура Ad hoc“


 

Департамент „Изкуствознание и история на културата“

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАР

Разговори за българската култура ad hoc

 

 

 

Тема: Българската интелигенция: исторически и съвременни ракурси

 

 

Лектори:

проф. Румен Даскалов, д. н

 
доц. д-р Наталия Христова   

 

 

 

 

 

 

2 юни, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

 

 

Целта на семинара е да дискутира актуални теми на българската култура, които ангажират не само професионалните общности, а и голяма част от българските граждани. Румен Даскалов е професор в Нов български университет.