Изложби

Семинар с Моника Попова

Семинар с Моника Попова


 

Департамент "Изящни изкуства"

 

 

 

 

 

СЕМИНАР

 

ГЕДОК МЮНХЕН

 

 

 

 

Лектор: доц. д-р Моника Попова

 

 

 

 

 

 

13 ноември, 11:30 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Семинарът ще се фокусира върху ГЕДОК - Мюнхен, един от най-престижните форуми за изява на жени-творци, работещи в областта на съвременното изкуство. За своя опит ще разкаже доц. д-р Моника Попова - специализант на ГЕДОК за 2015 г.