Изложби

Семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ - лекция на Регине Щайн

Семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ - лекция на Регине Щайн


 

Семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ

Ръководител: проф. д-р Ирина Генова

 

 

 

Тема: 

Стандарти за документиране на произведения на изкуството

Презентация и уъркшоп


 

Лектор: Регине Щайн

 

 

 

 

15 май, 11:00 часа

галерия УниАрт

 

 

11:00—12:30 ч.  Представяне на проекта на LIDO (Lightweight Information Describing Objects)

14:30—16.10 ч.  Уъркшоп за LIDO практики

 

 

 

 

 

Регине Щайн / Regine Stein е научен сътрудник и директор на Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte - Bildarchiv Foto Marburg. Германският документационен център по история на изкуството – фотографски художествен архив в Марбург е национален и международен институт за изследвания и изпълнение на практически задачи, подкрепян от Philipps University в Марбург. Мисията на Документационния център е да събира, индексира и прави достъпни фотографии, свързани с европейското изкуство и архитектура, както и да провежда изследвания за историята, практиката и теорията на предпоставките за съществуването на визуалната култура. От особен интерес са процесите на трансформация, свързани с медиите, с условията на съхранение на знание във визуална форма и значението за обществото на паметта за визуалната култура. Документационният център разполага с около 1.7 милиона фотографии и е сред най-големите архиви на образи на европейското изкуство и архитектура.

 

Регине Щайн следва математика, икономика и теология в Марбург и Берлин. Дипломира се по математика във Philipps-Universität, Марбург. От 1999 до 2008 г. е научен сътрудник в Центъра Konrad Zuse за информационни технологии в Берлин – с тема: "Развитие на информационно-технологични инструменти за музеите". От 2008 г. е научен сътрудник и директор на информационните технологии в Документационния център за история на изкуството. Член е на Deutscher Museumsbund e.V. (DMB) (Германската асоциация на музеите) и International Council of Museums (ICOM).

 

 

 

 

Участието на Регине Щейн в Семинара „Визуалният образ” се реализира в партньорство с Гьоте институт, София 

 

 

 

Тема на семинара ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ през академичната 2013 / 2014 г. е: 

Художественият музей днес и неговите публики