Изложби

Семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ - лекция на Наталия Христова

Семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ - лекция на Наталия Христова


 

Семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ

Ръководител: Ирина Генова

 

 

Тема:  Артистичният втори живот на електроцентралите

(електроцентралата в Панчарево и електроцентралата в Истанбул)

 

Лектор: доц. д-р Наталия Христова (НБУ)

 

 

 

 

11 декември, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

"Началото на ХХ век. София е сред първите столици с електрическо осветление. И с първите трамваи. ВЕЦ „Панчарево” работи. От 1900 година.

 

Началото на ХХ век. На Златния рог се оформя индустриален квартал. Електроцентралата, построена през 1911 г., работи.

 

Днес артистичният втори живот на ВЕЦ „Панчарево” може само да се въобрази.

 

На Златния рог автентичната първа електроцентрала в градски размер на Османската империя живее. Чрез Музей на енергията. Чрез галерия за съвременно изкуство (3500 кв. м.). Чрез библиотека и кафене, организирани във вид на голямо индустриално хале.

 

На Балканите сме. Тук си приличаме. И се различаваме. Но можем да се сравняваме. Където липсват реализации, включваме въображението".

 

                                                                           

    

                                                              

Тема на семинара ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ през академичната 2013 / 2014 г. е:

Художественият музей днес и неговите публики

 

 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА ЗА ЕСЕННИЯ СЕМЕСТЪР