Изложби

Семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ - лекция на Надежда Джакова

Семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ - лекция на Надежда Джакова


 

Семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ

Ръководител: Ирина Геновa

 

 

 

Тема:  Музеи за съвременно изкуство и публики - примери от Германия

 

Лектор: Надежда Джакова (уредник на САМСИ, НХГ)

 

 

 

 

7 януари, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

Двадесет музея от петнадесет града в областта Рур обедняват своите усилия в представянето на колекциите си и привличането на публика, като започват голямомащабен проект „Музеите на областта Рур” (RuhrKunstMuseen). Създаден за “Рур 2010-Европейска столица на културата”, той включва серия творчески и образователни инициативи като Mapping the Region и Collection Tours, които свързват тези толкова различни музеи и публики. Тяхната програма за работа в мрежа и съвместна дейност може да служи като добър пример за много други музеи по света.

 

Надежда Джакова е родена през 1978 г., живее и работи в София. Завършва Националната художествена академия, магистър, специалност „Изкуствонание” през 2002 г. Изявява се като куратор, консултант по съвременно изкуство. В периода 2003-2011 г. работи като експерт международни отношения в НМБИИ. Реализира множество чуждестранни изложби в залите на музея, партнира по много международни проекти. От 2012 г. е главен уредник на НМБИИ, отдел съвременно българско изкуство. Участва в подготовката и реализирането на програмата на Софийски Арсенал – музей за съвременно изкуство, отдел на НМБИИ. Инициира много проекти в САМСИ като напр. „Театърът и музеят” за създаване на алтернативно изкуство в пространството на музея и др.

 

 

 

Тема на семинара ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ през академичната 2013 / 2014 г. е:

Художественият музей днес и неговите публики

 

 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА ЗА ЕСЕННИЯ СЕМЕСТЪР