Изложби

Семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ - лекция на Магдалена Радомска

Семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ - лекция на Магдалена Радомска


Семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ

 

 

Тема: 

Изкуството в градско пространство по време на финансовата криза след 2008 г.

 

Лектор: Магдалена Радомска (Университет "Адам Мицкевич" - Познан)

 

Модератор: проф. д-р Ирина Генова

 

 

30 май, 16:20 часа

галерия УниАрт

 

 

Магдалена Радомска е изкуствовед, преподавател в университета Адам Мицкевич в Познан. Автор е на дисертационен труд върху унгарския нео-авангард (1966-1980). Изследванията й се фокусират върху изкуството в комунистическите и пост-комунистическите страни, както и върху отношенията между политика и изкуство, с особен интерес към съвременната философия и постмарксизма.