Изложби

Семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ - лекция на Джошуа Уотерман

Семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ - лекция на Джошуа Уотерман


 

Семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ

Ръководител: проф. д-р Ирина Генова

 

 

 

Тема:  Научната документация в художествения музей

 

Лектор: д-р Джошуа Уотерман

 

 

 

 

29 април, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

 

Джошуа Уотерман завършва история на изкуството и немска филология в Държавния университет на Орегона, САЩ, след което специализира със стипендии на Princeton University, Samuel H. Kress Foundation, Polish-U.S. Fulbright Commission и др. През 2007 г. защитава докторска дисертация в Университета Принстън на тема „Intersections of Art and Literature of the Silesian Baroque“. През периода 2002-2008 г. е сътрудник в Музея Метрополитън в Ню Йорк, а през 2009-2011 г. е куратор–сътрудник в Художествения музей във Филаделфия, в колекцията Европейска живопис преди 1900 г. От 2013 г. е научен сътрудник в изследователския проект „Германските живописни табла и късното Средновековие“.

 

 

Изследователските интереси на д-р Уотерман са в областта на изкуството на късното Средновековие и началото на Модерните времена. Сред по-важните му публикации са: German Paintings in The Metropolitan Museum of Art, 1350–1600. New York 2013;  Das Wunderzeichenbuch (Faksimile des Augsburger Manuskripts). Köln 2013.

 

 

 

Тема на семинара ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ през академичната 2013 / 2014 г. е: 

Художественият музей днес и неговите публики