Изложби

Семинар

Семинар "Шекспир: Версии" - 14 април


 

Департамент "Театър"

 

 

 

 

Семинар ШЕКСПИР: ВЕРСИИ

 

 

Тема: За преводите на Шекспир в България

Лектор: проф. Александър Шурбанов

 

 

Водещ: проф. Виолета Дечева, д.н.

 

 

 

 

 

14 април, 18:00 ч.

галерия УниАрт

 

 

 

В кулминацията на честванията на Шекспир през април 2014 г. специален гост на семинара, воден от Виолета Дечева, е шекспироведът проф. Александър Шурбанов.

 

 

Александър Шурбанов е един от най-изявените шекспироведи у нас. Бил е лектор в Калифорнийския университет. През 1983-87 г. е декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. Доктор на филологическите науки от 1993 г. и професор по  английска литература от 1995 г. в СУ „Кл. Охридски”. Преподавател в Университета в Олбани (Щат Ню Йорк) през 2004 г. Гостувал е с лекции в много чуждестранни университети. Носител на „Аскеер”. През 2013 г. в негов превод излезе „Великите трагедии“ от Шекспир (изд. Изток-Запад).