Изложби

Семинар

Семинар "Френската музикална култура"


Департамент "Музика"

 

 

 

 

 

СЕМИНАР

 

ФРЕНСКАТА МУЗИКАЛНА КУЛТУРА

 

 

 

Водещ: проф. Явор Конов, д.н.

 

 

 

 

 

 

 

30 март, 14:00 часа

галерия УниАрт