Изложби

Семинар

Семинар "Творческият път на артиста"


 

Департамент "Изящни изкуства"

 

 

СЕМИНАР

Творческият път на артиста

 

 

 

Водещ: доц. Константин Вълчев

 

 

 

 

24 февруари, 13:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

Чрез представяне и дискусия на визуални материали семинарът ще се опита да отговори на въпроси като: Каква е съдбата на артиста в съвременния свят? През какви трудности преминава творческата му кариера? Какви са отношенията му с публиката и масмедиите?