Изложби

Семинар

Семинар "Съвременен театър" - 15 май


 

 

Департамент „Театър“
Полски културен институт - София

 

 

 

 

 

 

Семинар

СЪВРЕМЕНЕН ТЕАТЪР - ПРАКТИКИ, ПОЛИТИКИ, ФИГУРИ

 

 

 

Тема: В годината на Тадеуш Кантор говорим за Кантор.

"Мъртвият клас"

 

 

 

Водещ: проф. Виолета Дечева, д.н.

 

С участието на актьорите Тереза и Анджей Велмински (Полша)

 

 

 

 

 

15 май, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Тази година се навършват 100 години от рождението на Тадеуш Кантор – едно от знаковите имена на авангардния театър. Затова 2015 е обявена за година на световноизвестния полски театрален режисьор, художник, сценограф, теоретик на изкуството, основател на Театър Крикот 2 в Краков. В рамките на постоянния семинар, посветен на ключови фигури, практики и политики в съвременния театър, ще бъде представен филмът „Почит за Кантор“ (Homage a Kantor), естетиката на Кантор и след прожекцията - дискусия с актьорите Тереза и Анджей Велмински.