Изложби

Семинар

Семинар "Средноформатните фотокамери"


 

Департамент "Кино, реклама и шоубизнес"

 

 

 

 

 

 

Семинар

СРЕДНОФОРМАТНИТЕ ФОТОКАМЕРИ КАТО ТВОРЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТ

 

 

 

Модератор: доц. д-р Динамир Предов

 

 

 

 

 

7 април, 11:00 часа

галерия УниАрт