Изложби

Семинар

Семинар "Социализмът в музея на постсоциализма" - лекция на Чавдар Попов


Семинар СОЦИАЛИЗМЪТ В МУЗЕЯ НА ПОСТСОЦИАЛИЗМА

 

Тема: Тоталитарно изкуство и социалистическо изкуство: сравнителен анализ

Лектор: проф. Чавдар Попов, д.н . (Национална художествена академия)

 

Водещ: доц. д-р Наталия Христова

 

 

26 март, вторник, 18:00 ч.

Галерия УниАрт