Изложби

Семинар

Семинар "Социализмът в музея на постсоциализма" - лекция на Пламен Дойнов


Семинар СОЦИАЛИЗМЪТ В МУЗЕЯ НА ПОСТСОЦИАЛИЗМА

 

Тема: Литературен музей на НРБ (с фокус към експозициите на Дора Габе и Елисавета Багряна)

 

Лектор: доц. Пламен Дойнов, д.н. (Нов български университет)

 

Водещ: доц. д-р Наталия Христова

 

 

9 април, вторник, 18:00 ч.

Галерия УниАрт