Изложби

Семинар

Семинар "Социализмът в музея на постсоциализма" - лекция на Милена Беновска


Семинар СОЦИАЛИЗМЪТ В МУЗЕЯ НА ПОСТСОЦИАЛИЗМА

 

Тема: Постсоциализмът като бърза социална промяна

Лектор: проф. Милена Беновска, д.н. (НБУ)

 

Водещ: доц. д-р Наталия Христова

 

 

12 март, вторник, 18:00 ч.

Галерия УниАрт