Изложби

Семинар

Семинар "Социализмът в музея на постсоциализма" - лекция на Илияна Марчева


Семинар СОЦИАЛИЗМЪТ В МУЗЕЯ НА ПОСТСОЦИАЛИЗМА

 

Тема: Град и жители: социалистическата индустриализация в съвременния музей

 

Лектор: доц. д-р Илияна Марчева (Институт за исторически изследвания – БАН)

 

Водещ: доц. д-р Наталия Христова

 

 

14 май, вторник, 18:00 ч.

Галерия УниАрт