Изложби

Семинар

Семинар "Социализмът в музея на постсоциализма" - лекция на Гергана Дончева


Семинар СОЦИАЛИЗМЪТ В МУЗЕЯ НА ПОСТСОЦИАЛИЗМА

 

Тема: Паметта за комунистическата епоха, конструирана в новото българско кино и в постюгославските кинематографии (1990-2011)

 

Лектор: д-р Гергана Дончева (Институт по балканистика с център по тракология “Александър Фол”)

 

Водещ: доц. д-р Наталия Христова

 

 

23 април, вторник, 18:00 ч.

Галерия УниАрт