Изложби

Семинар

Семинар "Социализмът в музея на постсоциализма"


Департамент “Изкуствознание и история на културата”

 

Научно-изследователски семинар

Кодовете на социализма в постсоциализма

Част II Социализмът в музея на постсоциализма

 

ЛИПСВАЩИЯТ МУЗЕЙ НА БЪЛГАРСКИЯ СОЦИАЛИЗЪМ И ПОСТСОЦИАЛИЗЪМ

 

Лектор: доц. д-р Наталия Христова

 

Вторник, 23 октомври, 18:00 ч.

Галерия УниАрт

Нов български университет