Изложби

Семинар

Семинар "Разговори за българската култура Ad hoc"


 

Департамент "Изкуствознание и история на културата"

 

 

 

 

 

Семинар

РАЗГОВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА AD HOC

 

 

 

Тема: Нова културна политика. Българските музеи: въпроси и възможни отговори

 

 

Водещ: доц. д-р Наталия Христова

 

 

Лектори:

Катя Зографова - директор на Национален литературен музей

доц. д-р Борис Данаилов (НБУ)

доц. д-р Татяна Шалганова (НБУ)

доц. д-р Валентина Ганева-Маразова (НБУ)

 

 

 

 

 

2 декември, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

Целта на семинара е да дискутира актуални теми на българската култура, които ангажират не само професионалните общности, а и голяма част от българските граждани.