Изложби

Семинар

Семинар "Разговори за българската култура ad hoc"


Департамент „Изкуствознание и история на културата“

Софийска градска художествена галерия (СГХГ)

 

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАР

 

РАЗГОВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА AD HOC

 

 

Тема: Форми на съпротива: друг поглед към българското изкуство 1944-1985

 

 

 

 

Водещ:
доц. д-р Наталия Христова

 

Лектор:

Красимир Илиев (СГХГ), куратор на изложбата „Форми на съпротива 1944-1985“, СГХГ, 3 март – 26 май 2016 г.

 

 Дискутант:

проф. д-р Орлин Дворянов (СУ „Св. Климент Охридски“)

 

 

 

 

 

 

29 март, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

Семинарът ще дискутира проблеми на българската култура и изкуство от годините на социализма, които експозицията в СГХГ поставя. Във фокуса на презентацията и разговора ще бъдат различните прочити на взаимоотношенията власт-интелигенция през втората половина на ХХ век и примерите за противодействие на контрола или реакция на санкцията от страна на известни български художници.

 

 

доц. д-р Наталия Христова е преподавател по съвременна българска политическа история и история на културата в НБУ. Лекциите и изследванията й са предимно за периода 1944-1989 г.  Автор е на книгите „Българският скандал „Солженицин“ 1970-1974“, 2000; „Специфика на българското „дисидентство“. Власт и интелигенция 1956-1989 г.“, 2005; „Българският случай. Култура, власт, интелигенция 1944-1989 г.“, 2015; както и на десетки студии и статии.

 

Красимир Илиев е уредник в Софийска градска художествена галерия. Куратор е на изложбата Форми на съпротива 1944-1985 г. (2 март – 26 май 2016 г.) и на още десетки изложби в София и страната.

 

проф. д-р Орлин Дворянов е преподавател в специалност „Изобразително изкуство“ ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски“. От 1990 г. до днес е организатор и председател на сдружение „Изкуство в действие“. Като художник на свободна практика и преподавател е участвал в множество международни изложби, пърформанс-фестивали, европейски културно–образователни проекти и др.