Изложби

Семинар

Семинар "Разговори за българската култура ad hoc"


Департамент „Изкуствознание и история на културата“

Вестник "Стършел"

 

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАР

 

РАЗГОВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА AD HOC

 

 

Тема: 

25 години преход през сатирата на вестник “Стършел”

 

 

 

 

Водещ:
доц. д-р Наталия Христова

 

 

 Дискутант:

доц. Пламен Дойнов, д.н.

 

 

 

 

 

 

21 април, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

Семинарът ще представи и дискутира основни събития и проблеми в българското общество през последните двадесет и пет години, отразени в карикатурите и фейлетоните на  в. “Стършел”. През февруари 2016 г. сатиричният седмичник отбеляза своята 70-годишнина. В него са работили едни от най-известните български писатели и художници.  

 

Семинарът ще се проведе в присъствието и с участието на сегашния екип на вестника: Михаил Вешим  (главен редактор), Румен Белчев, Сергей Трайков, Ивайло Нинов, Георги Кацаров.

 

 

 

доц. д-р Наталия Христова е преподавател по съвременна българска политическа история и история на културата в НБУ. Лекциите и изследванията й са предимно за периода 1944-1989 г.  Автор е на книгите „Българският скандал „Солженицин“ 1970-1974“, 2000; „Специфика на българското „дисидентство“. Власт и интелигенция 1956-1989 г.“, 2005; „Българският случай. Култура, власт, интелигенция 1944-1989 г.“, 2015; както и на десетки студии и статии.

 

доц. Пламен Дойнов, д.н . е литературен историк, поет и драматург. Ръководител на департамент “Нова българистика” на НБУ. Директор на научноизследователската програма “Литературата на НРБ (1946-1990)”. Автор на девет тома с литературна история и критика, на над сто студии и статии по проблемите на литературата и културата на 20. и 21. век.