Изложби

Семинар

Семинар "Разговори за българската култура ad hoc"


Департамент „Изкуствознание и история на културата“

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАР

 

РАЗГОВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА AD HOC

 

 

Тема: 

Какво е култура?

 

 

 Лектор:

проф. Андрей Пантев, д.и.н.

 

 

Водещ:
доц. д-р Наталия Христова

 

 

 

 

 

 

17 май, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Лекцията е във връзка с Деня на славянската писменост и култура, 24 май. Ще бъде направено обобщение на темите, дискусиите и резултатите от двугодишния семинар.

 

Доц. д-р Наталия Христова е преподавател по съвременна българска и европейска политическа история и история на културата в НБУ. Лекциите и изследванията й са предимно за периода 1944-1989 г., както и за годините на прехода.

 

Проф. Андрей Пантев, д. и. н. в изтъкнат учен историк, специалист по нова и най-нова обща история, дългогодишен преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, както и в различни университети в САЩ и Великобритания. Депутат в 39-то, 40-то и 41-то Народни събрания. Автор на 40 книги и стотици студии и статии.