Изложби

Семинар

Семинар "Разговори за българската култура ad hoc"


 

Департамент "Изкуствознание и история на културата"

 

 

 

 

 

СЕМИНАР

 

РАЗГОВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА AD HOC

 

 

Тема: Промени в Закона за културното наследство - проблеми и възможни решения

 

 

 

Водещ:
доц. д-р Наталия Христова

 

Участници:
проф. арх. Тодор Кръстев, д.а.н., ИКОМОС
доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, УАСГ
доц. д-р Георги Вълчев, СУ „Св. Климент Охридски“

 

 

 

 

 

15 декември, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

Ще бъдат дискутирани предлаганите промени в Закона за културното наследство, както и актуални проблеми, свързани с опазването, консервацията и реставрацията на българското културно наследство.


• Проф. арх. Тодор Кръстев, д. а. н., Почетен председател на Български национален комитет на ИКОМОС и почетен член на ИКОМОС Интернационал; хоноруван преподавател в УАСГ; изследовател и проектант в областта на културното наследство.

• Доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова – Ръководител на специализацията по „Опазване на архитектурното наследство” към катедра „История и теория на архитектурата” към факултета по Архитектура на УАСГ; член на ИКОМОС; изследовател и проектант в областта на културното наследство.

• Доц. д-р Георги Вълчев, културолог и историк; ръководител на катедра „История и теория на културата” към Философския факултет на СУ и Декан на Факултета; Ръководител на магистърска програма „Мениджмънт и социализация на културното наследство“.