Изложби

Семинар

Семинар "Привилегията да сме информирани"


 

Библиотека на НБУ

Български информационен консорциум

 

 

 

 

СЕМИНАР

"Привилегията да сме информирани: новите продукти на

"Taylor & Francis" и "Newspaper Direct"

 

 

Лектори:
Ева Клорек, Journal Sales Manager, Taylor and Francis;
Дмитри Смирнов, Market Development Manager, PressReader

 

 

 

5 март, 10:30 часа

галерия УниАрт

 

 

 

"Taylor & Francis" предлагат електронни версии на издания от водещи издатели, като Routledge, Psychology Press и мн. др. Като агрегатор на научна информация Taylor & Francis поддържат единна платформа за достъп до 1800 електронни пълнотекстови списания и техните архиви. Чрез същата система може да се достигне и до голям брой заглавия от типа “open access”. Електронните издания на Taylor & Francis обхващат редица научни области като: езикознание и литература, икономика, финанси, бизнес и индустрия, информатика, комуникации, математика и статистика, образование, околна среда и селско стопанство, поведенчески науки, политика и международни отношения, право, социални науки, спорт и забавление и мн. др.


Продуктът "PressReader" предлага възможност за преглед на 2100 пълнотекстови заглавия от 100 страни на 60 езика, между които: The New York Times, The Austrlaian, The Globe and Mail, Le Figaro, Le Monde. Съдържанието на вестниците може да се прелиства по страни или по заглавие. Наименованието на статията е активна връзка, която препраща към пълния текст. Статиите могат да се преведат на език по избор или да бъдат възпроизведени като звук. Съществуват различни възможности за визуализация, увеличаване на шрифта, съхраняване на бележки и др. Поддържа рейтинг на материалите от страна на читателите, препоръки и коментари. Вградена е и SmartSearch функционалност, за търсене с близки до естествения език ключови фрази и цели изречения.