Изложби

Семинар

Семинар "Подстъпи към литературна микроистория"


Департамент „Нова българистика“

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАР

 

ПОДСТЪПИ КЪМ ЛИТЕРАТУРНА МИКРОИСТОРИЯ

 

 

 

Водещ:
доц. Пламен Дойнов, д.н.Дискутанти:
проф. Михаил Неделчев, доц. д-р Морис Фадел, доц. д-р Йордан Ефтимов

 

 

 

 

12 април, 16:20 часа

Галерия УниАрт

 

 

 

 

Публична лекция и дискусия за характеристиките на една възможна литературна микроистория, с фокус върху литературата от епоха на Народна република България (1946-1990). Ще бъде показано как и в каква степен литературно-(микро)историческият подход изисква смяна на перспективата към миналото, което се изследва не толкова като обект със съответните творби, автори, социополитически и социокултурни контексти, жанрови формации и т.н., колкото като динамична мрежа от текстове, в която се проявяват различни видове избор, адаптират се почерци, проявяващи се в събитието на рецепцията, в серия от инциденти, конструирани понякога като случаи. На фокус застават връзките между отделните решения – плод и на каузалност, и на случайност – извършвани от автори, читатели и социални фактори, които създават средата за възникване и възприемане на творбите. Акцентира се върху мястото на случая като модел и инструмент на една възможна литературна (микро)история.