Изложби

Семинар

Семинар "Образи на партийния вожд в изкуството"


Департаменти "Дизайн", "Архитектура", "Нова българистика"

 

Семинар "Образи на партийния вожд в изкуството"

 

Водещи: доц. Пламен Дойнов, д.н., доц. д-р Морис Фадел, ас. д-р Йордан Ефтимов, доц. д-р Борис Сергинов, ас. Иво Попов

 

 

19 април, петък, 14:00 ч.

галерия УниАрт