Изложби

Семинар

Семинар "Непознатото африканско стъкло"


Департамент "Изящни изкуства"

 

 

Семинар

НЕПОЗНАТОТО АФРИКАНСКО СТЪКЛО и артистичната

фабрика за стъкло Mauritius Glass Gallery

 

 

Лектор: доц. Константин Вълчев

 

 

20 март, сряда, 16:00 ч.

галерия УниАрт